Mặt bằng tổng thể

Bản vẽ miêu tả mặt bằng tổng thể dự án VXHome Center

.

Các loại nhà phố & biệt thự

VXHome Center

Nhà phố A cổ điển

Vị trí nhà phố

Thông tin chi tiết

Khu A
66,7 m2
Phòng khách, ăn - 33,21 m2
Phòng ngủ 1 - 17.82 m2
Phòng ngủ 2 - 15.39 m2
Phòng ngủ 3 - 15,39 m2
Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệu
 

Biệt thự số A3

Vị trí nhà phố

Thông tin chi tiết

Khu A
154.1 m2
Phòng khách, ăn - 41.44 m2
Phòng ngủ 1 - 11.9 m2
Phòng ngủ 2 - 12.1 m2
Phòng ngủ 3 - 11.9 m2

Phòng ngủ 4 - 12.48 m2


Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệu
 

Biệt thự số A4

Vị trí biệt thự

Thông tin chi tiết

Khu A
138.2 m2
Phòng khách, bếp,ăn - 52.6032 m2
Phòng ngủ 1 - 16.03 m2
Phòng ngủ 2 - 17.08 m2
Phòng ngủ 3 - 12.12 m2

Phòng ngủ 4 - 17.28 m2
Phòng ngủ 5 - 9.54 m2

Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệu
 

Nhà phố A hiện đại

Vị trí nhà phố

Thông tin chi tiết

Khu A
64.8m2 - 68.9m2
Phòng khách, ăn - 29,96 m2
Phòng ngủ 1 - 13.134 m2
Phòng ngủ 2 - 12.736 m2
Phòng ngủ 3 - 12.736 m2
Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệu
 

Biệt thự số A12,A13

Vị trí nhà phố

Thông tin chi tiết

Khu A
119.2m2 - 118.9m2
Phòng khách,bếp, ăn - 42.846 m2
Phòng ngủ 1 - 12.8 m2
Phòng ngủ 2 - 12.8 m2
Phòng ngủ 3 - 12.8 m2

Phòng ngủ 416.1 m2
Phòng ngủ 5 - 15.73 m2

Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệu
 

Nhà phố B 4m

Vị trí nhà phố

Thông tin chi tiết

Khu B
51.7m2 - 53m2
Phòng khách,bếp, ăn - 29.2 m2
Phòng ngủ 1 - 12 m2
Phòng ngủ 2 - 12 m2
Phòng ngủ 3 - 12 m2

Phòng thờ,giặt - 11.2 m2
Sân thượng - 5.2 m2

Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệu
 

Nhà phố B 5m

Vị trí nhà phố

Thông tin chi tiết

Khu B
80.3m2 - 81.7m2
Phòng khách: - 15.6 m2
Phòng ngủ 1 - 11.5 m2
Phòng ngủ 2 - 15 m2
Phòng ngủ 3 - 14 m2
Phòng ngủ 04 - 14.5 m2
Phòng thờ,đa năng,sinh hoạt chung 31 m2


Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệu
 

Biệt thự khu B

Vị trí nhà phố

Thông tin chi tiết

Khu B
117.3 m2 - 124.6 m2
Phòng khách, ăn - m2
Phòng ngủ 1 - m2
Phòng ngủ 2 - m2
Phòng ngủ 3 - m2

-


Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệu
 

Nhà phố C 4m

Vị trí nhà phố

Thông tin chi tiết

Khu C
52.9 m2
Phòng khách, ăn -
Phòng ngủ 1 -
Phòng ngủ 2 -
Phòng ngủ 03
Khu bếp
Phòng thờ,đa năng
Sân thượng
Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệ
 

Nhà phố C 5m

Vị trí nhà phố

Thông tin chi tiết

Khu C
62.6m2 - 64.6m2
Phòng khách, ăn -
Phòng ngủ 1 -
Phòng ngủ 2 -
Phòng ngủ 03
Khu bếp
Phòng thờ,đa năng
Sân thượng
Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệ
 

Biệt thự khu C

Vị trí biệt thự

Thông tin chi tiết

Khu C
101.8m2 - 103.6m2
Phòng khách, ăn -
Phòng ngủ 1 -
Phòng ngủ 2 -
Phòng ngủ 03
Khu bếp
Phòng thờ,đa năng
Sân thượng
Chi tiết
 • Bàn Hãng - xuất xứ - vật liệ
 

Thiết bị vật liệu hoàn thiện

Chúng tôi lựa chọn những vật liệu và thiết bị chất lượng nhất cho VXHome Center

VÀ CÁC LOẠI THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU CAO CẤP KHÁC